פעילותנו

להלן תחומי פעילות עיקריים של אקסליון

  • השקעות בנדל”ן
  • רכישת נדל”ן
  • השכרת נדל”ן
  • פיתוח נדל”ן
  • השקעות בקרנות פרטיות
  • ניהול נדל”ן
  • ניהול תיקי השקעות
  • תכנון מיזמים
  • מימון נדל”ן